Søk i bloggen

Thursday, December 11, 2014

Et slags forsvar for Hans Gaarder

Faksimile NRK.no


En av norges fremste, største, toppeste og mest profilerte konspirasjonsteoretikere fikk mandag 8. november boltre seg som en av to "parter" i en diskusjon om HPV-vaksinen i P1-debattprogrammet "Her og nå". Den andre parten var overlege og HPV-forsker Sveinung Sørbye. 

Som det raskt ble påpekt - dette må vel være norgesrekord i falsk balanse.

Falsk balanse er når journalister bruker nyhets- og samfunnsdebatt-treningen sin, og forsøker å finne spredte meninger og konflikter når man skal dekke en sak. Dette er et viktig prinsipp i journalistisk arbeid, for å vise frem et objektivt bilde av virkeligheten, og ikke bare å lene seg på en kilde - og dermed å bare fremme dennes syn.

 Men det kan også misbrukes. Når det er snakk om vitenskapelig informasjon og kunnskap er med ett bildet litt mer komplisert, og det handler ikke bare om hvem som mener hva. Det handler om konsensus.

Mange, inkludert Gunnar Tjomlid som lenket til øverst, har tatt tak i saken og kritisert NRK for å bruke en kilde som tror på og mener så mye rart. Men er det egentlig det som er det problematiske her?

Hvis vi skal være skikkelig selvkritiske redelige skeptikere, så er det faktisk i seg selv ikke problematisk at noen tror på en rar ting om ett tema, så lenge de har god informasjon på et annet. At jeg kan finne på å gi beskrivelser av ting jeg ikke har peiling på og som viser seg å være feil, burde ikke tas til inntekt for at jeg også ikke har peiling på debatten mellom evolusjonsbiologer og kreasjonister, for eksempel.

Tjomlids bloggpost tar for seg hvorfor denne skjevheten er så kritikkverdig, og selv om det er verdt å vite om alle de rare tingene Gaarder tror på for senere referanse, er det faktisk bare ett relevant avsnitt i hans lange tekst om Gaarders uegnethet:

I det røde hjørnet finner vi den vaksinekritiske helseforskeren, Hans K Gaarder, redaktør på konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet. Han har aldri utført noe medisinsk forskning, har aldri publisert en eneste vitenskapelig artikkel, og kan bare kalle seg forsker i den betydning av ordet som man finner i den ordboken hvor «murstein» er definert som «grønt, sfærisk objekt som er lettere enn luft».
Her påpeker Tjomlid det relevante: Gaarder mangler kompetanse og erfaring med både medisinsk forskning og vitenskap. Han er langt fra en relevant kilde i en sak som handler om faktainformasjon om en sak. Det er derfor han tar feil. Det er derfor han ikke er en pålitelig kilde i denne debatten. Og det er derfor  NRK  aldri burde invitert ham.

Hans rabulering om alle tema under solen er bare smør på flesk, og, selv om det underbygger at han også erstatter kunnskap med kontrafaktiske påstander i ekstremt mange tilfeller og at han kanskje fortjener et ekstra kritisk blikk, er det faktisk ikke relevant for hans kunnskap om HPV at han også mener at Lady Gaga er medlem av Illuminati.

NRK beklaget først at de hadde omtalt ham som "uavhengig forsker", og det gjorde de rett i. De sidestilte her kvalitetssikret informasjon fra en kompetent kilde, med påstander fra en ukvalifisert motpart. Mange reagerte på at de ikke beklaget å ha hyret inn Gaarder i utgangspunktet, og det er jeg også enig i at de burde gjort. Men det viktigste overtrampet kunne NRK fint gjort uten Hans Gaarder:

Å sidestille ukvalifisert informasjon med informasjon fra en kompetente kilde.

I vitenskapelige debatter handler det ikke om meninger, men om begrunnede og ubegrunnede påstander. Om god og dårlig informasjon. Om graderinger av trygghet for sine utsagn. Nyhetene er ikke plassen for vitenskapelige debatter (i alle fall ikke før flere er bedre trent i å forstå hvordan vitenskapelig metode virker).

Den eneste redelige måten for NRK å fremstille motstand mot HPV-vaksinen er ved å snakke om hvorfor og hvordan den gode informasjonen ikke har nådd ut. Påstandene bak tvilen er i dette tilfellet ikke et synspunkt som er en nyhet i seg selv, men at det finnes tvil er en nyhet det er verdt å dekke. Å viderebringe påstandene tvilerne lener seg på er faktisk uansvarlig, og Gaarder godter seg i etterkant av debatten over oppmerksomheten selve påstandene hans har fått:

Hans Gaarder har blitt gjort kjent med antallet klager. Selv mener han oppmerksomheten etter Her og Nå-debatten kan være positiv.
- Hvis den kan føre til at flere lytter til det jeg sier om risiko ved HPV-vaksinen, er det bare fint, sier Gaarder.

***

En bemerkning om beklagelsen fra NRK, som gjengis i Dagbladet slik:
Tirsdagens beklagelse kom via Grethe Gynnild-Johnsen, direktør i Distriktsdivisjonen i NRK.
- NRK må kunne invitere hvem vi vil, vi har tross alt ytringsfrihet i dette landet. Man kan mislike noens meninger, men det betyr ikke at de aldri skal komme til orde. Men det skal aldri herske tvil om hvem noen er og hva de står for, og det har vi her beklaget, sier Gynnild-Johnsen.

Som journalister skal man tilstrebe å finne relevante og kompetente kilder. Naturligvis står redaksjonen frie til å henvise til ytringsfriheten for å dekke over slett bakgrunnsarbeide, men det fremstår som en total sidesporing av debatten. Gaarder er fri til å ytre seg i landet vårt, og det er flott. Men NRK er ikke frie til å ytre hva som helst selv om ytringsfrihet finnes. Det er en absurd påstand. De forholder seg også til redaktørplakaten, og har et ansvar for hvilke påstander som fremmes og formidles.