Søk i bloggen

Tuesday, June 21, 2011

Gleden av å være dum

Å forske er ingen lett oppgave. Man famler rundt etter svar uten å ane hva fasiten er, fordi du forhåpentlig er en av de første som gjør noe på den måten, eller søker å svare på spørsmål ingen har svart på før deg. Gleden og viktigheten av dette ble nydelig oppsummert i det følgende stykket fra Journal of Cell Science. Går du på master, phd, eller forsker du, les det.


Et sitat:
One of the beautiful things about science is that it allows us to bumble along, getting it wrong time after time, and feel perfectly fine as long as we learn something each time.

No comments:

Post a Comment