Søk i bloggen

Tuesday, March 29, 2011

What the Bleep Don't We Know?

Mens jeg tenker tilbake på James Randis Norges-turne, tenker jeg mye på kampanjen som har bragt ham på besøk, Ingen Liker Å Bli Lurt, stelt i stand av Human-etisk Forbund.kampanjens facebook-side rager debatten om hvem det er legitimt å "angripe" for livssynsorganisasjonen HEF. Mange føler seg støtt av det de mener er angrep på hele livssyn og ikke på sjarlataner. HEF-aksjonistene prøver å spesifisere hvem som angripes - og hvem som ikke angripes - og de klarer det til en viss grad, men noe det er verdt å reflektere mer over.

For det første er det veldig vanskelig å si at man ikke angriper noens livssyn eller religiøse holdninger når de har holdninger som ikke er basert i vitenskap eller rasjonalitet. Er ikke holdningene basert i dette er de ofte religiøst fundert - de kommer fra noe som innebærer troen på noe overnaturlig. Ikke all overtro/ overnatur-tro er religiøs, men i mange henseender passer definisjonen.


New-age strømninger henger stort sett tett sammen med positive holdninger til alternativ medisin, troen på overnaturlige fenomener, og mistro til vitenskap. Disse holdningene knyttes tett til andre ideer om verden new-agere ofte har, og det kan bli vanskelig å skille verdensbildet fra de spesifikke holdningene HEF går ut mot. Det er vanskelig å kritisere ett aspekt av det (healing) uten samtidig implisitt å kritisere andre deler av idesystemet (alt er energi).

Min - og en del andre skeptikeres - løsning i forhold til livssyn er å kun angripe overnaturlige påstander der de direkte er i konflikt med vitenskapen. Vi angriper kristnes holdninger hvis de påstår at Gud skapte verden for 6 000 år siden, men ikke når de påstår at han finnes - selv om det også kan være en påstand for vitenskapen å titte på.

Gud kan defineres på en slike måte at hans eksistens ikke er i konflikt med vitenskapen. Men slik kan man ikke se bibelens beretning om skapelsen, dersom man tar den bokstavelig. For mange kristne er det greit å ikke ta Bibelen bokstavelig. Og de fleste vet at dersom vitenskapen sier en ting og de sier noe annet, har de valgt bort rasjonalitet til fordel for tro. De som ikke avviser vitenskap sier at Gud fortsatt kan finnes, selv om ikke skapelsen skjedde på seks dager for 6 000 år siden.
For new-age strømninger henger ofte de spesifikke påstandene om virkeligheten tett sammen med hele virkelighetsbildet. Man kan tiltrekke seg gode ting ved gode tanker kun hvis kvantefysikken kan tolkes i den retning (det kan den ikke) og man påstår at vitenskapen mangler fundamental kunnskap om universet. Man kan forfekte holdninger om at alt er energi kun hvis man misforstår det vitenskapelige grunnlaget for relativitetsteorien og E=mc2. Man kan hevde at kroppen har chakraer og meridianer kun hvis man ignorerer et etablert forskningsbasert medisinsk felt. Man kan hevde at universet har bevissthet kun hvis man avviser ordinære definisjoner og forklaringer av bevissthet.

Kort fortalt handler mange av grunnprinsippene i new-age nettopp om å avvise vitenskapelige funn.

Måten jeg synes det er best å håndtere dette på, er å sikre at folk har nok informasjon om det de skal ta stilling til. I de fleste tilfeller der vitenskapen er i konflikt med religiøst begrunnede påstander er folk godt informert om hva den vitenskapelige posisjonen på temaet er - og de velger så bevisst å ta avstand fra dette. For eksempel vet de fleste kreasjonister at en samlet forskertropp mener å ha gode forklaringer for evolusjon. Grunnene til å avvise disse forklaringene er mange og varierte, men de som avviser det kjenner i alle fall til at vitenskapen har et godt bilde av dette. De velger bort vitenskap til fordel for tro.Når det kommer til ny-religiøsitet som new-age, er ikke disse påstandene like lette å skille ut fra resten av trossystemet, som for eksempel skapelsen kan være for kristne. I tillegg bygger de ofte på en grunnleggende vitenskapsavvisning - eller en svært selektiv bruk av vitenskapelige prinsipper og termer. Det virker rett og slett som at de ikke kjenner til vitenskapen, eller forvrenger den til det ugjenkjennelige slik det vises gjennom filmer som What tнē #$*! D̄ө ωΣ (k)πow!?. For new-agere handler det da ikke om å avvise vitenskapelige prinsipper de kjenner til, men å avvise hele det vitenskapelige prosjekt eller forvrenge det totalt.

New-age-orienterte tror enten at vitenskapen underbygger deres påstander - jamfør bruk av ord som energi, frekvenser, og kvante-dittogdatt - eller de tror at vitenskapen ikke kan befatte seg med slike spørsmål. Begge deler er villedet. Spør en new-ager om å definere en av de ovennevnte ord, og du vil få uklare svar. Og angående om vitenskapen kan undersøke slike påstander? Vel, vitenskap er erfaring satt i system. Hvis de kan erfare det, kan vi måle det.

Ved å fremme vitenskapelige prinsipper og kritisk tenkning gjennom en kampanje som Ingen Liker Å Bli Lurt angripes dermed grunnlaget for new-age og alternativ medisin. I de fleste tilfeller innser ikke new-agerne at de feilrepresenterer eller ikke har forstått hva vitenskapen sier om dette. I motsetning til kreasjonister som aktivt avviser kjente vitenskapelige holdninger til fordel for tro, baserer new-age seg på forvrengte vitenskapsforståelser eller gale ideer om hva vitenskap er i det hele tatt.

Derfor blir et angrep på uvitenskapelige prinsipper i enkelte av deres geskjefter - som alternativ medisin - et angrep på hele deres livssyn.

Når det er sagt støtter jeg kampanjen av hele mitt hjerte.

3 comments:

  1. http://unintentionalgoatse.wordpress.com/

    ReplyDelete
  2. Men det var elles ein god bloggpost, sorry for min internettskadde fantasi.

    ReplyDelete
  3. Uff! Hohoho. What has been seen cannot be unseen osv.

    ReplyDelete