Søk i bloggen

Thursday, March 31, 2011

Google-feiring

Se så fin google er i dag!Det er fordi det er bursdagen til Robert Bunsen,tuuuut tuuuut-hurraaa!

Jeg har hatt masse moro med Bunsen-brennere på skolelaber opp gjennom årene. Noe av det morsomste var kanskje å varme opp masse ting med proteiner i og se når det ble denaturert. Og å varme opp masse kjemikalier og se hva som skjedde. Og å lære hva som skjer når man koker egg.

Proteiner består av lange kjeder av aminosyrer som er viklet inn i hverandre til en knute med spaghetti på en veldig spesifikk måte. Stort sett beholder spaghettiklumpen formen sin, men hvis det blir veldig varmt blir klebingen mellom trådene veldig stressa og slipper taket, slik at alt vikler seg løs. Og der holder absolutt ikke analogien til spaghetti lenger, ettersom spaghetti blir mer klebete ved høyere temperatur. Og når spaghetti-tråder i fleng (en tråd per protein) vikler seg ut stivner det. Og da blir egget ditt hardt, etter 7-10 minutter. Proteinene i det hvite denatureres - som det heter på fint - ved lavere temperatur enn de gule, og derfor kan du på solfylte morgener nyte franske egg med loff, smør og pepper.

Takk for at du *bump*et den opplevelsen Mr. Bunsen!

Illusjoner og virkeligheten

Ofte når jeg prøver å forklare skeptiske prinsipper til folk på en god måte, begynner jeg med optiske illusjoner, eller videoer som den under:Må også gi full kudos til kuriøs psykologi-forskning-sjefen Richard Wiseman her, for selv om han ikke har laget nettopp denne videoen har han skrevet en bok om fenomenet.

Det virker fornuftig å påpeke hvor feilbarlige våre virkelighetsoppfatninger er før man forkaster eller godtar ideer om hvordan verden er. Vitenskap handler om å fjerne slike misforståelser, men i det daglige er det relevant å huske på.

I dag kom jeg over denne via facebook-siden til Skepsis, og synes den illustrerer poenget om homeopati godt. Sjekk den ut.

Wednesday, March 30, 2011

Randi på tur i Norge, oppsummering

O store, lille James Randi var på tur i Norge i midten av mars, og hvis du kaller deg skeptiker og gikk glipp av det håper jeg at du faktisk var gjemt under en stein mens det pågikk.

Jeg hadde gleden av å hjelpe Human-etisk Forbund med bevertning og reise-følging, samt at jeg fikk være med å introdusere ham på vegne av Skepsis. Skepsis har egentlig ikke vært involvert i invitering og planlegging, men de aksjonsansvarlige i HEF støtter Skepsis og ville hjelpe oss med litt promotering. Derfor fikk vi være med, og det er jeg sjeleglad for. Tusen takk til HEF for å fremme sak og ikke bare seg selv!

Her er et bilde fra da jeg og Even Gran, aksjonsansvarlig i HEF og til vanlig journalist i Fri Tanke, introduserte Randi i Trondheim, som jeg skamløst stjal fra JREF-siden. Siden det er av meg føler jeg meg ikke helt kriminell.
Jeg har lagt ut noen bilder fra oppholdet og foredragene jeg var på (Oslo og Trondheim) på Facebook og jeg tror de skal være tilgjengelige for folk flest hvis det er noen som vil se. Det er også noen bilder fra turen vår på Vikingskipshuset med arkeologer Jørgen Bøckman og Ingvild Tinglum.
Nå har Randi fulgt opp og lagt opp sine egne bilder fra turen (som assistenten tok) på JREF-sidene, sammen med en kort rapport om besøket.

Blant bildene hans finner du også et bilde av noen av oss i Norges hittil eneste skeptiske podcast, Saltklypa, mens vi intervjuer Randi himself.
Selvfølgelig ser det ut som at jeg spiser ordene mine, men sånn kan det gå når man sitter med storheter og fokuserer på å snakke i det hele tatt og ikke på fotografen. (Jeg enset ikke at hun var der en gang, jeg var så oppslukt av Randi.) Og det er helt greit.

Tuesday, March 29, 2011

What the Bleep Don't We Know?

Mens jeg tenker tilbake på James Randis Norges-turne, tenker jeg mye på kampanjen som har bragt ham på besøk, Ingen Liker Å Bli Lurt, stelt i stand av Human-etisk Forbund.kampanjens facebook-side rager debatten om hvem det er legitimt å "angripe" for livssynsorganisasjonen HEF. Mange føler seg støtt av det de mener er angrep på hele livssyn og ikke på sjarlataner. HEF-aksjonistene prøver å spesifisere hvem som angripes - og hvem som ikke angripes - og de klarer det til en viss grad, men noe det er verdt å reflektere mer over.

For det første er det veldig vanskelig å si at man ikke angriper noens livssyn eller religiøse holdninger når de har holdninger som ikke er basert i vitenskap eller rasjonalitet. Er ikke holdningene basert i dette er de ofte religiøst fundert - de kommer fra noe som innebærer troen på noe overnaturlig. Ikke all overtro/ overnatur-tro er religiøs, men i mange henseender passer definisjonen.


New-age strømninger henger stort sett tett sammen med positive holdninger til alternativ medisin, troen på overnaturlige fenomener, og mistro til vitenskap. Disse holdningene knyttes tett til andre ideer om verden new-agere ofte har, og det kan bli vanskelig å skille verdensbildet fra de spesifikke holdningene HEF går ut mot. Det er vanskelig å kritisere ett aspekt av det (healing) uten samtidig implisitt å kritisere andre deler av idesystemet (alt er energi).

Min - og en del andre skeptikeres - løsning i forhold til livssyn er å kun angripe overnaturlige påstander der de direkte er i konflikt med vitenskapen. Vi angriper kristnes holdninger hvis de påstår at Gud skapte verden for 6 000 år siden, men ikke når de påstår at han finnes - selv om det også kan være en påstand for vitenskapen å titte på.

Gud kan defineres på en slike måte at hans eksistens ikke er i konflikt med vitenskapen. Men slik kan man ikke se bibelens beretning om skapelsen, dersom man tar den bokstavelig. For mange kristne er det greit å ikke ta Bibelen bokstavelig. Og de fleste vet at dersom vitenskapen sier en ting og de sier noe annet, har de valgt bort rasjonalitet til fordel for tro. De som ikke avviser vitenskap sier at Gud fortsatt kan finnes, selv om ikke skapelsen skjedde på seks dager for 6 000 år siden.
For new-age strømninger henger ofte de spesifikke påstandene om virkeligheten tett sammen med hele virkelighetsbildet. Man kan tiltrekke seg gode ting ved gode tanker kun hvis kvantefysikken kan tolkes i den retning (det kan den ikke) og man påstår at vitenskapen mangler fundamental kunnskap om universet. Man kan forfekte holdninger om at alt er energi kun hvis man misforstår det vitenskapelige grunnlaget for relativitetsteorien og E=mc2. Man kan hevde at kroppen har chakraer og meridianer kun hvis man ignorerer et etablert forskningsbasert medisinsk felt. Man kan hevde at universet har bevissthet kun hvis man avviser ordinære definisjoner og forklaringer av bevissthet.

Kort fortalt handler mange av grunnprinsippene i new-age nettopp om å avvise vitenskapelige funn.

Måten jeg synes det er best å håndtere dette på, er å sikre at folk har nok informasjon om det de skal ta stilling til. I de fleste tilfeller der vitenskapen er i konflikt med religiøst begrunnede påstander er folk godt informert om hva den vitenskapelige posisjonen på temaet er - og de velger så bevisst å ta avstand fra dette. For eksempel vet de fleste kreasjonister at en samlet forskertropp mener å ha gode forklaringer for evolusjon. Grunnene til å avvise disse forklaringene er mange og varierte, men de som avviser det kjenner i alle fall til at vitenskapen har et godt bilde av dette. De velger bort vitenskap til fordel for tro.Når det kommer til ny-religiøsitet som new-age, er ikke disse påstandene like lette å skille ut fra resten av trossystemet, som for eksempel skapelsen kan være for kristne. I tillegg bygger de ofte på en grunnleggende vitenskapsavvisning - eller en svært selektiv bruk av vitenskapelige prinsipper og termer. Det virker rett og slett som at de ikke kjenner til vitenskapen, eller forvrenger den til det ugjenkjennelige slik det vises gjennom filmer som What tнē #$*! D̄ө ωΣ (k)πow!?. For new-agere handler det da ikke om å avvise vitenskapelige prinsipper de kjenner til, men å avvise hele det vitenskapelige prosjekt eller forvrenge det totalt.

New-age-orienterte tror enten at vitenskapen underbygger deres påstander - jamfør bruk av ord som energi, frekvenser, og kvante-dittogdatt - eller de tror at vitenskapen ikke kan befatte seg med slike spørsmål. Begge deler er villedet. Spør en new-ager om å definere en av de ovennevnte ord, og du vil få uklare svar. Og angående om vitenskapen kan undersøke slike påstander? Vel, vitenskap er erfaring satt i system. Hvis de kan erfare det, kan vi måle det.

Ved å fremme vitenskapelige prinsipper og kritisk tenkning gjennom en kampanje som Ingen Liker Å Bli Lurt angripes dermed grunnlaget for new-age og alternativ medisin. I de fleste tilfeller innser ikke new-agerne at de feilrepresenterer eller ikke har forstått hva vitenskapen sier om dette. I motsetning til kreasjonister som aktivt avviser kjente vitenskapelige holdninger til fordel for tro, baserer new-age seg på forvrengte vitenskapsforståelser eller gale ideer om hva vitenskap er i det hele tatt.

Derfor blir et angrep på uvitenskapelige prinsipper i enkelte av deres geskjefter - som alternativ medisin - et angrep på hele deres livssyn.

Når det er sagt støtter jeg kampanjen av hele mitt hjerte.

Monday, March 28, 2011

Skepsis Norge på nye jaktmarker (- ikke de evige!)

Skepsis har vært en slags zombie-organisasjon de siste årene. Joda, det har vært aktivitet, innmeldinger har kommet, forumet har blomstret og bloggposter og artikler har fortsatt å dukke opp på nett. Men selve organisasjonen har simpelthen ikke funksjonert. Jeg er glad for innsatsen "gamlekara" har lagt inn, men gleder meg også over at nye krefter har begynt å ralle opp i rekkene og lage aktiviteter, blogger, nye formidlingskanaler og så videre.

Nå har da også det gamle styret, eller rettere, de som har holdt såvidt i roret de siste årene og som slett ikke er sikre på om de har styreposisjoner eller ikke, rekruttert noe nytt blod til å gjenopprette vedtektene som forsvant på en avdød mac for noen år siden. I tillegg skal denne gruppa prøve å få i gang noen flere aktiviteter, stimulere til diskusjon og formidling av skepsis, og arrangere nytt årsmøte med valg i tråd med vedtekter innen et år.

Et årsmøte (det første siden 1996) ble avholdt på torsdag forrige uke, og valget endte som følger

Leder: Marit Simonsen (det er jo meg, det!)
Nestleder: Erik Arnesen
Økonomileder: Mona Hide Klausen

Øvrige styremedlemmer:
Gunnar Tjomlid
Kristin Carlsson
Alvin Brattli
Asbjørn Dyrendal
Kjetil Hope
Pernille Nylehn


Hvis noen lurer på kvalifikasjonene til de ovennevnte kan jeg nevne følgende:
  • Meg: Styremedlem Kritisk Masse, Studentenes Skeptikerlag Oslo, medvert på Saltklypa, Skeptikere på Puben Oslo, spaltist Fri Tanke. Fag: Samfunnsgeografi, Biologi (evolusjon)
  • Erik: Styremedlem Kritisk Masse, moderator på Skepsisforumet og blogger på skepsis.no/blog. Fag: Samfunnsernæring
  • Mona:Paneldeltaker Kritisk Masse, redaktør for ny Skepsisbok sammen med Kjetil. Fag: Psykologi (kognitiv nevropsykologi)

  • Gunnar: en av Norges beste bloggere, vert på Saltklypa. Fag: data/web
  • Kristin: Styremedlem Kritisk Masse, medvert på Saltklypa, Skeptikere på Puben Oslo, 10:23-kampanjen. Fag: Astronomi
  • Alvin: Moderator på forumet, samt tidvis artikkelskribent. Fag: Fysikk.
  • Asbjørn: Ringrev i Skepsis, blogger masse på skepsis.no/blog, forfatter. Fag: førsteamanuensis i religionshistorie.
  • Kjetil: Redaktør for ny skepsisbok sammen med Mona. Fag: Teologi, litteraturvitenskap
  • Pernille: Lege, spesialist i Allmennmedisin. Fag: Medisin.Jeg er kjempefornøyd med mitt nye verv og gleder meg til å ta fatt i alskens ting. Gratulasjoner rettes til de andre i styret, og til skeptikere i landet generelt. Jeg synes vi har fått på plass et styre med god bredde, bred erfaring, og erfart dyktighet (if I do say so myself).

Jeg har sterk tro på at dette styret vil kunne bringe vekst og blomstring til skepsis i landet vårt, og jeg satser på at troen vil berettiges og legitimeres i løpet av de kommende månedene.

Kom gjerne med innspill til hva som ønskes fremover i kommentarfeltet!Sjekk for øvrig ut Skepsis på
web, forum, blogg
facebook
twitter
youtube

Thursday, March 17, 2011

Ting som skjer

Noe av det som er gøy med å være aktiv skeptiker, er alt det som skjer. Alle pubtreff, alle lærerike foredrag, og aksjoner. Og det aller beste er konferanser!

Man reiser bort noen dager, treffer masse spennende mennesker, og lærer masse spennende ting, samt at man treffer noen av de smarte menneskene man leser bøkene til og leser bloggene til og ser opp til.

For eksempel er det på TAM London at jeg har møtt Ben Goldacre, Simon Singh (som jeg seff så møtte igjen på Kritisk Masse), Richard Dawkins, Rebecca Watson, George Hrab, Adam Savage, Brian Cox, Richard Wiseman, PZ Myers, James Randi og så videre og så videre.

De neste store hendelsene det er verdt å få med seg er begynt å bli annonserte.

Først er det World Atheist Conference i Dublin, som er nesten en blåkopi av ateistkonferansen i København i fjor, bare med mindre skepsis. Det ser likevel ut som et spennende program, og Dublin er jo visstnok en veldig trivelig by. Hit kommer PZ Myers, Richard Dawkins, Dan Barker (forfatter av en av de bedre kritikkene av kristendom jeg har lest), Paula Kirby, Lone Frank og et par til.

I september er det tid for noe som opprinnelig ble annonsert som TAM Zurich, men som kort tid etter ble omdøpt til Denkfest. Her blir det half and half med foredrag på engelsk og lokale språk, men kjendisene er jo engelske og ser bra ut. Hit kommer professor i anomalistisk psykologi Chris French, professor i alternativ medisin og forfatter Edzar Ernst, leder for anti-kreasjonismesenteret National Center for Science Education Eugenie Scott, fysikkmann, forfatter og foredragsholder Lawrence Krauss, alternativ medisin-forfatter Rose Shapiro, rasjonalitets-helt Sanal Edamaruku. Sistnevnte utfordret en tantrik-trollmann til å ta livet av ham på direkte Indisk tv, og sto og humret mens trollmannen danset rundt og kastet heksemel i et bål, og ganske mulig fjernet sortmagi-frykten for en hel del Indiske overtroiske.

Lineup og datoer har også blitt annonsert for den for-nordmenn-veldig-dyre-men-kanskje-likevel-verdt-det TAM Vegas. The Amazing Meeting. I Las Vegas. I sommerferien. Siden mange toppskeptikere er amerikanere og siden det er i USA pleier line-upen å være magisk. I tillegg er gjerne alt på ett hotell, og man bor gjerne der, så samholdet og "community" man opplever i dagene mens man er der virker rimelig unikt. Jeg gidder ikke ramse opp talerne, for det er ca alle kule amerikanere du kan finne på.

To ting til må nevnes, selv om veldig lite er klart og offentliggjort. En gang i høst blir det nok TAM London, som pleier å være en gang i året. Jeg har ikke hørt det sikkert proklamert at det blir i år igjen, men det har vært slik en suksess foregående år at jeg ikke kan tenke meg annet. Bildene i denne posten er alle derfra. Se for en glede det bringer!

Og sist, men absolutt ikke minst, KRITISK MASSE! Etter at noen av oss var på TAM London i 2009 var vi så inspirerte at vi bare måtte sette i gang. Så da gjorde vi det. Og vi har tenkt til å gjøre det i år igjen. Følg med! En konferanse på norsk jord med hovedsaklig norske talere av topp kaliber.

Du og du, som jeg gleder meg til dette året. Selv om jeg ikke kommer meg på alle, er jeg sikker på at dem som blir utvalgte blir suksesser. Bli med!


Jeg avslutter med nordmennenes gruppefoto fra TAM London 2010. For en gjeng! (Twitter hjalp oss med å samle flere enn på 09-samlingen. Takk for det twitter!)Wednesday, March 16, 2011

Trine Grung tar bladet fra munnen

Trine Grung driver en av Norges mest populære blogger, og der har hun en rekke gjestebloggere som får fortelle sine historier. Trivelig det, og hyggelig med andre menneskers suksess. Det som ikke er så hyggelig er at en av gjestebloggerne, Helse-Hilde, skriver masse,helt ukritisk om alternativ medisin. Det er jo forsåvidt i hennes rett, men det er bekymringsverdig (i følge Per-Egil Hegge er ikke det et ord, men jeg er ikke enig helt enda) når det når ut til så mange, og når hun sprer gjetord om behandlinger som er direkte farlige, som Miracle Mineral Supplement (MMS) og kolloidalt sølv.

MMS er en historie for seg selv. Kort fortalt er det industrielt blekemiddel som skal kunne kurerere alskens lidelser, inkludert HIV/AIDS, og hvis du blir syk av det er det fordi det holder på å gjøre deg bedre. Eller ikke, ettersom det, preparert og inntatt på måten de anbefaler, er industrielt blekemiddel.Kolloidalt sølv er også farlig, og kan også gi også noen andre litt mer "festlige" utslag.

Denne mannen er blå etter å ha gnidd inn huden sin med kolloidalt sølv. I tillegg kan det ved langvarig bruk gi organsvikt og tungmetallforgiftning.


Når slike behandlingsformer blir frontet på en av Norges mest leste blogger er det klart at vi som har lest litt om hvilke effekter slike midler kan ha bryr oss. Mange av mine meningsfeller besøker bloggen til Trine jevnlig for å se hva som har blitt skrevet, og for å forhåpentligvis rette opp noen misoppfatninger i kommentarene.

Det er ingen lett jobb. For det første kommer Helse-Hilde med mange vage påstander, men sjelden med påstander om hvordan noe virker. Hun er også nøye på å presisere at hun "bare forteller sin historie" og "deler det som har hjulpet henne", uten å komme med sannhetspåstander om det hun sier.

Men slik det blir formidlet kan det fort oppfattes som godkjenning og oppfordring til bruk av disse produktene. Helse-Hilde påpeker også at hun ikke tar noe ansvar for det dersom andre velger å følge hennes vei. Etter min mening begynner hun her å være på tynn is.

Hun vil fortelle sin historie, dele sine erfaringer, i et bloggmedium der det er lov å være personlig. Men hun legitimerer også folks bruk og ukritiske undersøkelse av slike preparater ved måten hun skriver om det på. Derfor bryr vi oss.

Skeptikere kommenterer flittig på Helse-Hildes innlegg, og er innom 50 ganger om dagen i følge Trine Grung. Vi er mange, og vi bryr oss når så gale påstander blir servert for et stort publikum uten korreks.

Nå hevder Grung hun har fått drapstrusler over internett. Hun utdyper i et besøk på Trygdekontoret at noen har hevdet at de ønsker å se henne og Helse-Hilde dø en sakte og smertefull død. Strengt tatt er ikke det en drapstrussel, men en ønske om lidelse. Sånn for å pirke litt.

Rett etterpå klager hun over
..hele dette.. ikke kynisk dott no, men .. disse her på skepsis.no! De gir seg ikke! Det må være syke mennesker. Jeg skjønner ikke engasjementet. De er innom bloggen min og kommenterer igjen og igjen og igjen. Dessuten var det en kar som brukte sju timer av søndagen sin på å for å plukke fra hverandre et blogginlegg på trinegrung.no. Da har du fritidsproblemer, altså.
Jeg tror vi skeptikere har et imageproblem.

For å avklare det med en gang: Skeptikere er ikke kynikere.Den sentrale forskjellen er, som så enkelt illustrert på siden her, at vi har håp. Vi har håp om at mennesker kan lære, og lære å tenke kritisk, og at vi kan hjelpe hverandre med å forstå verden bedre. Det er det det hele handler om for oss.

Se videoen på NRK.
Les Gunnars omtale av en av Helse-Hildes innlegg. (Eller fler, eller den om homeopat Gro Lystads påstander.) Og se om du fortsatt synes at det er sykt. Eller at å finne disse svarene ikke er verdt å bruke syv timer på.


Edit: Anbefaler å lese denne saken om MMS, der følgende blir sagt av Jim Humble, oppfinner og selger av MMS. Utsagnet påvirker naturligvis ikke sannhetgehalten i det som blir påstått, men det sier likevel noe om skruppelløsheten til enkelte selgere:
"Look at the Catholics. Their priests have been molesting women and children for centuries and the governments have not been able to stop it. If handled properly a church can protect us from vaccinations that we don't want, from forced insurance, and from many things that a government might want to use to oppress us."

Announcing ... a new Hugs and Science!

In an attempt to get this blog into better shape and in order to run more constant commentary on Norwegian situations, I think it's time to do something I've been considering for some time, now.

Blog in Norwegian.

This is mainly for the reason that I generally comment on Norwegian media and their musings, as well as the fact that I often link to Norwegian material.

I plan on keeping some, inspired posts in English for international reference, and these will be tagged "English".

If this change should bother you, please email me at marit at hugsandscience.com. Or use Google Translate which seems to be getting in better shape.

See you on the other side!