Søk i bloggen

Thursday, April 02, 2009

Bendik kommenterer avisoverskrifter uten å ha lest artikkelen

VG skriver i dag "Nå har vi god, gammel Drillo-flaks"


Flaks er statistikk tatt personlig.
Hvis fotballaget har flaks, så har er de ikke like flinke som resultatet i går vil tilsi. Hvis man har ferdigheter så behøver man ikke flaks.

Personlig foretrekker jeg ferdigheter over flaks, den er pålitelig. Hvis man jevnlig har flaks (mer enn hva statistikken vil tilsi at man skal ha) så har man ikke flaks lenger, da har man ferdigheter.

Selvsagt, hvis man vil være nøyaktig, så er det ikke noe slikt som flaks, bare en uventet hendelse med positivt utfall.Relatert så anbefaler jeg Richard Wisemans bok Quirkology, som tar for seg temaet flaks i et av sine kapitler. Wiseman har også skrevet "The Luck Factor" som kapittelet i Quirkology var basert på, men jeg har ikke lest den selv.

No comments:

Post a Comment