Søk i bloggen

Sunday, March 01, 2009

Om mus og mammut

Hei!
Beklager det lange oppholdet, har ramlet litt ut av faste rutiner i ferien, men nå er jeg tilbake og har masse nytt å fortelle.

Vi begynner med kloning av mus. Kloning er jo old news for de fleste, men det som er tøft som akkurat har skjedd er at forskere i Japan har klart å klone mus som har vært nedfrosset ved -20 C i 16 år uten kjemisk beskyttelse. Problemet med dette er at når celler fryses og tines pleier cellene å sprekke, og DNA blir ødelagt. Men nå har de altså klart det! De klarte å klone 13 mus med celler tatt fra hjernen. Slike metoder har vært søkt etter lenge, man håper nemlig at de kan brukes til å gjenoppreise eller gjenskape utdødde arter; som i Jurassic Park.

En innvending er at mus er veldig små, og dermed blir nedfrosset veldig fort, noe som gjør at cellene sannsynligvis tar mindre skade enn for eksempel en mammut. Så, håpet om å klone en mammut ved denne teknikken er ikke helt der enda.
(Arbeidet ble rapportert i Proceedings of the National Academy of Sciences USA i November.)

Forskere har klart å sekvensere så mye som 50% av mammut-genomet, noe som er helt nytt. Tidligere har de kun klart å sekvensere ca 1% av genomet. Nå har de brukt en ny metode (som er mer og mer vanlig, vi har en maskin på UiO), som kalles High-througput Sequencing. To forskere fra Pennsylvania State University ekstraherte DNA fra hår fra to Siberianske hårete mammuter, og klarte altså å få ut såpass med kode.

To spennende ting med dette:
Tidligere trodde man at mammutartene var en rekke med nedstammende arter, hver en direkte etterfølger av en tidligere, men det viser seg fra analysene av disse to individene at det var større variasjon enn tidligere antatt, og disse to ser ut til å ha vært forskjellige arter som grenet av fra hverandre en god stund før de døde ut. Det medfører at det var mye større variasjon blant mammutene enn man har trodd.
Nå ønsker man å finne flere individer, og se på hvordan diversiteten blant mammutene minket helt til de døde ut. Dette kan gi oss viktige pekepinner i eget konserveringsarbeid av truede arter.

Genomet har enda ikke blitt "lagt i rekkefølge" (når det sekvenseres finner man bokstavene av korte sekvenser, og kan ikke alltid vite hvilken rekkefølge de skulle vært i). Men forskere jobber nå med å sekvensere genomet til både den afrikanske og den asiatiske elefanten, som regnes for å være mammutens nærmeste nålevende slektninger. Vi kan etter dette sammenlikne fragmentene fra mammuten med elefantgenomet og finne ut enda mer. Noen forskere mener nå at man teoretisk sett kan modifisere DNA i et elefant-egg, og kunstig skape dyr som ser ut som en mammut. Den blir nok ensom, i så fall.

No comments:

Post a Comment